Μεθόδιος, Παρθένιος, Διονύσιος οικουμενικοί πατριάρχαι : έτεσι 1668-1673

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51006
  4. GR-AtACAb10024308
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Ερμουπόλει: Τύποις Νικολάου Γ. Φρέρη, 1923
  8. 28