1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1932
  6. 286-289
    • The study concerns the rules of the ecclesiastical law which referred to the regular holding of the election of Jerusalem's Patriarchs, for the period 1645-1827.
    • Η μελέτη αφορά τους κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου οι οποίοι αναφέρονταν στα της εκλογής των Πατριαρχών Ιεροσολύμων την περίοδο 1645-1827.