ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1645 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1827

FOR THE ELECTION OF PATRIARCHS OF JERUSALEM FROM THE YEAR 1645 UNTIL THE YEAR 1827 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1932
  6. 286-289
    • The study concerns the rules of the ecclesiastical law which referred to the regular holding of the election of Jerusalem's Patriarchs, for the period 1645-1827.
    • Η μελέτη αφορά τους κανόνες του εκκλησιαστικού δικαίου οι οποίοι αναφέρονταν στα της εκλογής των Πατριαρχών Ιεροσολύμων την περίοδο 1645-1827.