ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΜΗΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΕΙΟ ΔΩΡΙΔΗ

SOME OBSERVATIONS ON COMETS, WHICH TOOK PLACE IN THE NATIONAL OBSERVATORY OF ATHENS, WITH THE TELESCOPE DORIDI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πλακίδης Στ
  5. 1932
  6. 274-275
    • The study is referred to the determination of the position of comets Houghton-Ensor and Carrasco. It took place in the National Observatory of Athens during the months April-May of 1932.
    • Προσδιορισμός της θέσεως των κομητών Houghton-Ensor και Carrasco που έγινε στο Αστεροσκοπείο Αθηνών κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάϊο 1932.