ΟΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

THE TIDES IN THE ANCIENT SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1932
  6. 194-203
    • The study deals with various tidal or periodical phenomena, real and figurative, which are presented in the ancient greek science and philosophy. Moreover, analogous reports are presented even in texts of Latin authors.
    • Αναφορά σε διάφορα παλιρροϊκά ή περιοδικά φαινόμενα, πραγματικά και μεταφορικά που παρουσιάζονται μέσα στην αρχαία ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία. Ανάλογες αναφορές επίσης παρουσιάζονται και σε κείμενα λατίνων συγγραφέων.