ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ ΑΡΓΟΣ, ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥΠΟΛΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ARGOS ORESTIKON, DIOCLETIAN-TOWN, KASTORIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1932
  6. 193-194
    • The present paper is referred to the location of Diocletian-town and its relation towards Argos and Kastoria.
    • Στην παρούσα μελέτη ζητείται η θέση της Διοκλητιανούπολης και η σχέση αυτής προς το Άργος και την Καστοριά.