Παυλάκις Κριτόπουλος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51007
  4. GR-AtACAb10022822
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Αθήναις: Γεωργίου Ι. Βασιλείου, 1923
  8. 30