ΤΟ ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΝ

THE PELASGIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1932
  6. 110-124
    • The presents study intents to the determination of the first dimensions of Pelasgic, which is believed that took its name from Pelasgous, who on the basis of historic sources built the walls of Acropole and tidied up the area round it. The author divides the Pelasgic on the basis of the four corners of horizon and aims to settle its limits based on elements deriving from reports of : Aristotles, Thucydides, Herodotus, Themistocles and Pericles.
    • Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον καθορισμό της αρχικής έκτασης του Πελασγικού, το οποίο πιστεύεται ότι πήρε το όνομα του από τους Πελασγούς, οι οποίοι βάσει πηγών έχτισαν τα τείχη της Ακρόπολης και διαμόρφωσαν την περιοχή γύρω αυτής. Ο συγγραφέας χωρίζει το Πελασγικό βάσει των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα και προσπαθεί να θέσει τα όρια αυτών βάσει στοιχείων από αναφορές των : Αριστοτέλη, Θουκυδίδη, Ηροδότου, Θεμιστοκλή και Περικλή.