ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

ERRATA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1932
  6. 84-85
    • Corrections relevant to the announcement of the author with the title "Archaic Inscription in Sikinos". The announcement took place in December of 1931 and it is included in the 6th Volume pages 457-460.
    • Διορθώσεις σχετικές με ανακοίνωση του συγγραφέος με τίτλο "Αρχαϊκόν επίγραμμα εν Σίκινω" που έγινε τον Δεκέμβριο 1931 σελίδες 457-460 τόμος 6ος.