Ιγνάτιος Ρόσας : ο τελευταίος φράγκος επίσκοπος Άνδρου 1670-1710

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51008
  4. GR-AtACAb10024765
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Ερμουπόλει: Τύποις Νικολάου Γ. Φρέρη, 1924
  8. 24