Ο GOETHE ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ

GOETHE AND ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1932
  6. 95-105
    • On the occasion of the completion of a century since Goethe's death, his work is analyzed and the inspiration that is derived and diffused, through his works, by the ancient greek spirit is especially pinpointed.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από τον θάνατο του Γκαίτε, αναλύεται το έργο του και τονίζεται ιδιαίτερα η έμπνευση που αντλείται και διαχέεται μέσα στα έργα του, από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.