Ο ΓΚΑΙΤΕ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ

GOETHE AND POETRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1932
  6. 76-84
    • On the occasion of the completion of a century since Goethe's death, his work is analyzed and his poetic dimension is underlined.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από θάνατο του Γκαίτε αναλύεται το έργο του και τονίζεται η ποιητική διάσταση του.