Ο ΓΚΑΙΤΕ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

GOETHE AS A SCIENTIST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 68-75
    • On the occasion of the completion of a century since Goethe's death, various elements of his biography are reported and his love for the natural sciences is underlined. He is characterized as the 19th's century Empedocles.
    • Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από τον θάνατο του Γκαίτε αναφέρονται διάφορα βιογραφικά στοιχεία και υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η αγάπη του για τις φυσικές επιστήμες. Χαρακτηρίζεται μάλιστα ως ο Εμπεδοκλής του 19ου αιώνα.