ΣΙΜΩΝ Γ.ΣΙΝΑΣ 1810-1876

SIMON G.SINAS 1810-1876 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 47-55
    • The background of the family Sina and particular that of the benefactor and proprietor of the Academy of Athens, Simonas Sinas. A retrospection to the background of the construction of the building of the Academy of Athens, is made.
    • Ιστορικό της οικογένειας Σίνα και ιδιαίτερα του ευεργέτη και κτήτορα της Ακαδημίας Αθηνών Σίμωνα Σίνα. Αναδρομή στο ιστορικό της κατασκευής του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών.