ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN GREGORIOU XENOPOULOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937) | Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1932
  6. 28-33
    • Reception of the new Academician Gregory Xenopoulos. A report is made on his life and work.
    • Υποδοχή του νέου Ακαδημαϊκού Γρηγορίου Ξενόπουλου. Αναφορά στη ζωή και το έργο του.