ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ.Σ.ΔΟΝΤΑ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN S.DONTA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Katsaras M | Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954) | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1932
  6. 13-17
    • Reception of the new Academician Mr.A.Ch.Dontas. A report is made on his life and work.
    • Υποδοχή του νέου Ακαδημαϊκού Α.Χ.Δοντά. Αναφορά στη ζωή και το έργο του.