Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ELEFTHERIOS VENIZELOS AND THE DEMOTIC LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριαράς, Εμμανουήλ (1906-2014)
  5. 1983
  6. 547-571
    • This lecture's issue is to emphasize on the contribution of Eleftherios Venizelos to the area of our nation's education and in particular to the linguistic/educative reform of 1917 and its consequences.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη συμβολή του Ελευθέριου Βενιζέλου στο χώρο της παιδείας του λαού μας, αλλά κυρίως στη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1917 και τα επακόλουθά της.