ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1982
  6. 546-546
    • Presentation of the book of Mr.P.Yiagos with the title "Aerodynamics".
    • Παρουσιάση του βιβλίου του κ.Γιάγκου "Αεροδυναμική".