Γράμμα του πατριάρχου Ιωάσαφ περί της Χιακής εκκλησίας Περί των εν Χίω φροντιστηρίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51011
  4. GR-AtACAb10090193
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1917
  8. 32