ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ. ΕΞΕΛΙΞΗ - ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ

ONE HUNDRED YEARS FROM THE DEATH OF DARWIN-EVOLUTION-DARWINISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1983
  6. 530-544
    • On the occasion of the completion of 100 years from the day that Darwin died, is made a report which concerns his theory about the evolution of the organic world. His theory, as it is already known, is contrary to the philosophical and religious beliefs of his era. The aforementioned had as natural consequence Darwin to attain enemies as many as his adherents were.
    • Με την ευκαιρία συμπλήρωσης εκατό ετών από τον θάνατο του Δαρβίνου γίνεται αναφορά στη θεωρία του περί εξέλιξης του οργανικού κόσμου. Η θεωρία του ως γνωστόν, αντέβαινε στις φιλοσοφικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις της εποχής του, και ως εκ τούτου απέκτησε τόσο οπαδούς όσο και εχθρούς πολλούς.