Περί του εν Μυκόνω σχολείου του Αγίου Λουκά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51013
  4. GR-AtACAb10090196
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Αθήναι: Π. Δ. Σακελλάριου, 1918
  8. 22