ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΕΡΖΑΚΗ

LITERARY COMMEMORATION OF THE ACADEMICIAN AGGELOS TERZAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1983
  6. 306-316
    • Biographical elements and report concerning the work of the great philhellene literateur, Aggelos Terzakis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και αναφορά στο έργο του μεγάλου νεοέλληνα λογοτέχνη Άγγελου Τερζάκη.