ΜΝΗΜΗ ΜΠΕΛΑ ΜΠΑΡΤΟΚ

IN MEMORY OF BELA BARTOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 230-236
    • Report concerning the work and personality of the great Hungarian composer Bella Bartok, who belongs to the great musicians who renewed the music of our century.
    • Αναφορά στο έργο και την προσωπικότητα του μεγάλου ούγγρου συνθέτη Μπέλα Μπάρτοκ, ο οποίος ανήκει στους μεγάλους ανανεωτές της μουσικής του αιώνα μας.