ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1983
  6. 139-147
    • The book of the Academician Mr.Trypanis with the title "Greek poetry-From Homer to Seferis" is presented. It's about a voluminous book, consisted of 896 pages, which examines the whole course of the greek poetry from 1200b.C. till the war of Albania in 1940.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ακαδημαϊκού Κ.Τρυπάνη με τίτλο "Ελληνική Ποίηση. Από τον Όμηρο ως τον Σεφέρη". Πρόκειται για ογκώδες βιβλίο 896 σελίδων που εξετάζει ολόκληρη την πορεία της ελληνικής ποίησης από το 1200 π.Χ. έως τον πόλεμο της Αλβανίας το 1940.