ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1983
  6. 94-99
    • A publication of the Orthodox Centre of the Ecumenical Patriarchate (located in Chambesy of Geneva) is presented. An extensive report is made on the aforementioned Centre and its publications.
    • Παρουσιάζεται έκδοση του Ορθοδόξου κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου που βρίσκεται στο Chambesy της Γενεύης. Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο παραπάνω κέντρο και τις εκδόσεις του.