1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1983
  6. 20-29
    • The speech is referred to the new achievement of medicine; the transplantation of organs and indicative is reported the transplantation at pancreas and at the marrow. Moreover, a retrospection to the history of the transplantations in Greece is made and in particular from the end of the Second World War and on.
    • Η ομιλία αναφέρεται στο νέο επίτευγμα της ιατρικής, τη μεταμόσχευση οργάνων και ενδεικτικά αναφέρονται η μεταμόσχευση στο πάγκρεας και στο μυελό των οστών. Παράλληλα γίνεται αναδρομή στην ιστορία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα από το τέλος του Β' Παγκοσμίου πολέμου και μετά.