1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51014
  4. GR-AtACAb10024452
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου, 1918
  8. 48