Γράμμα του μεγάλου Μαγίστρου Ιακ. δε Μάλλη; Προσθήκαι εις τα περί Αντωνίου του Βυζαντίου; Παΐσιος ο Παλαιών Πατρών και Αθανάσιος Δωρόσταμος; Το εν τη νήσω Ανάφη, μοναστήριον της Καλαμιωτίσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 51014
  4. GR-AtACAb10024452
  5. Ελληνικά
  6. Ζερλέντης, Περικλής Γ.
  7. Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλάριου, 1918
  8. 48