ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 150-152
    • The Academy's President presented the work of Mr.Andrew Drakaki with the title: "Syros during the turkish occupation. Second volume. Justice and Law". The book deals with the dispensation of justice in Syros during the turkish occupation but also with the common law that is in force at Syros.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών παρουσιάζει το έργο του κ.Ανδρέα Δρακάκη ¨Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας- Τομ.Β' Η Δικαιοσύνη και το Δίκαιον", το οποίο ασχολείται με την απονομή του δικαίου στη Σύρο επί τουρκοκρατίας αλλά και με το εθιμικό δίκαιο που ισχύει στη Σύρο.