1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 148-149
    • The death of the Academy's foreign fellow, Mr.Leon Julliot de la Morandiere is announced. A brief report is made on his life and work .
    • Ανακοίνωση του θανάτου του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Leon Julliot de la Morandiere. Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του.