1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης | Αλιβιζάτος Αμίλκας Σ | Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 144-147
    • The death of the Academy's foreign fellow, Cardinal Agostino Bea is announced. A report is made on his life and scientific activity.
    • Ανακοίνωση του θανάτου του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, Καρδινάλιου Αυγουστίνου Βέα. Αναφορά στη ζωή και την επιστημονική του δράση.