ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥ AGOSTINO BEA

ANNOUNCEMENT OF THE DEATH OF THE FOREIGN FELLOW CARDINAL AGOSTINO BEA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης | Αλιβιζάτος Αμίλκας Σ | Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 144-147
    • The death of the Academy's foreign fellow, Cardinal Agostino Bea is announced. A report is made on his life and scientific activity.
    • Ανακοίνωση του θανάτου του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών, Καρδινάλιου Αυγουστίνου Βέα. Αναφορά στη ζωή και την επιστημονική του δράση.