1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 131-132
    • The death of the Academy's foreign fellow Mr.Franz Dolger is announced and a brief report on his life and scientific work is made.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Franz Dolger και γίνεται αύντομη αναφορά στη ζωή και το επιστημονικό έργο του.