ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ FRANZ DOLGER, ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ANNOUNCEMENT OF THE DEATH OF FRANZ DOLGER, FOREIGN FELLOW OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 131-132
    • The death of the Academy's foreign fellow Mr.Franz Dolger is announced and a brief report on his life and scientific work is made.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Franz Dolger και γίνεται αύντομη αναφορά στη ζωή και το επιστημονικό έργο του.