1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 130-130
    • The death of the Academician I.Stamatakos is announced and a brief report on his life and work is made.
    • Ανακοινώνεται ο θάνατος του Ακαδημαϊκού Ι.Σταματάκου και γίνεται σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του.