ΕOΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ CHATEAUBRIAND

CELEBRATION ON THE COMPLETION OF 200 YEARS SINCE THE BIRTH OF CHATEAUBRIAND (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Σκάσσης Ερρίκος
 6. 1968
 7. 110-112
  • Πρωτότυπο
  • Brief report on the life and work of the great French Philhelline Chateaubriand.
  • Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του μεγάλου Γάλλου Φιλέλληνα Chateaubriand.