1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Σκάσσης Ερρίκος
 6. 1968
 7. 110-112
  • Πρωτότυπο
  • Brief report on the life and work of the great French Philhelline Chateaubriand.
  • Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του μεγάλου Γάλλου Φιλέλληνα Chateaubriand.