1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 101-109
    • Celebration of the anniversary of the 28th of October 1940 and report on the effort and fight that the greek nation made. Historical retrospection to the events.
    • Εορτασμός της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και αναφορά στην προσπάθεια και στον αγώνα που κατέβαλε το ελληνικό έθνος. Ιστορική αναδρομή των γεγονότων.