1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 100-100
    • Brief curriculum vitae of the deceased sculptor Dimitrios Pikionis.
    • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αποβιώσαντος γλύπτη Δημήτρη Πικιώνη.