ΛΟΓΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΡΟΝ ΕΜΜ.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ

SPEECH GIVEN DURING THE LAYING OF WREATH AT THE COFFIN OF EMM.MANOUSAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 93-94
    • On the occasion of the laying of wreath at the coffin of Emm.Manousakis, a brief report is made on his life and work.
    • Επί τη ευκαιρία της κατάθεσης στεφάνου στην σορό του Εμμ.Μανουσάκη, γίνεται σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του.