1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 93-94
    • On the occasion of the laying of wreath at the coffin of Emm.Manousakis, a brief report is made on his life and work.
    • Επί τη ευκαιρία της κατάθεσης στεφάνου στην σορό του Εμμ.Μανουσάκη, γίνεται σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του.