ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

REPORT OF THE ACADEMY'S GENERAL SECRETARY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1968
  6. 75-75
    • Awarding of prizes during the festive Session of the 23rd of March, 1968.
    • Απονομή βραβείων κατά την πανηγυρική Συνεδρία της 23ης Μαρτίου 1968.