ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

THE SPIRIT OF GREEKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1968
  6. 63-71
    • The speech is referred to the spirit that possessed Greeks and to the faith they had in order to fight for freedom.
    • Πρόκειται για ομιλία που αφορά το πνεύμα που διακατείχε τους Έλληνες και την πίστη που είχαν προκειμένου να αγωνιστούν για την ελευθερία.