1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 59-62
    • It is paid homage to Greek men of letters who brought the greek culture to West shortly before and after the fall of Constantinople.
    • Φόρος τιμής στους Έλληνες λογίους που μετέφεραν την ελληνική παιδεία στην Δύση λίγο πριν και μετά την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.