ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος | Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Μαρκάτος Σπυρίδων
  5. 1968
  6. 52-58
    • The Academy's President Erick Skassis presented the work of Mr.S.Mayiasis "Occult treatises". The work is consisted of five volumes and deals with the hieroglyphic writing through obscure enigmatic texts, which have been translated into european languages.
    • Ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Ερρίκος Σκάσσης παρουσιάζει το έργο του κ.Σ.Μαγιάση "Μυστηριακαί Διατριβαί". Αποτελείται από 5 τόμους και μελετά την ιερογλυφική γραφή μέσα από σκοτεινά και αινιγματώδη κείμενα, που έχουν μεταφραστεί σε ευρωπαϊκές γλώσσες.