1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 35-35
    • Brief curriculum vitae of the deceased Academician Ioannis Politis.
    • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αποβιώσαντος Ακαδημαϊκού Ιωάννη Πολίτη.