1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1968
  6. 15-18
    • Brief retrospection to the life and work of the new Academician I.Charamis.
    • Σύντομη αναδρομή στη ζωή και το έργο του νέου Ακαδημαϊκού Ι.Χαράμη.