1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σκάσσης Ερρίκος
  5. 1968
  6. 3-7
    • The new President of the Academy, Mr.Errick Skassis, gave a speech. The speech concerned some of the Academy's problems.
    • Λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου Κ.Ερρίκου Σκάσση, ο οποίος καταδεικνύει ορισμένα από τα προβλήματα της Ακαδημίας Αθηνών.