1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kονοφάγος Κωνσταντίνος | Παπαμιχαήλ Σ
  5. 1968
  6. 390-402
    • The announcement is referred to the theoretical results that arose from experiments of dissociating the phases during the coagulation of alloy into artificial field of high gravity.
    • Αναφέρονται τα θεωρητικά αποτελέσματα, που προέκυψαν από πειράματα διαχωρισμού των φάσεων κατά την πήξη κράματος σε τεχνητό πεδίου υψηλής βαρύτητας.