Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΡΕΙΣΦΑΙΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΒΑ ΠΙΕΡΙΩΝ

THE PRESENCE OF OPHISPHERITES IN THE AREA NE OF PIERIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανάγος, Αθανάσιος (1926-1999)
  5. 1968
  6. 364-367
    • The morphology of the ophispherites in the area NE of Pieria is studied. Then, some petrological observations take place and the results that arose, are given.
    • Μελετάται η μορφολογία των ορεισφαιριτών στην περιοχή των ΒΑ Πιερίων, γίνονται πετρολογικές παρατηρήσεις και δίνονται τα συμπεράσματα.