ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ

STUDY CONCERNING THE INFLUENCE OF THE SOIL'S COMPOSITION ON THE GENESIS OF THE ENDEMIC BRONCHOCELE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβη Ελευθερία | Παπαδόπουλος Σ Ν | Ρηγόπουλος Γ Α | Παπαπέτρου Π Δ | Κούτρας Δ Α
  5. 1968
  6. 191-202
    • By correlating soil composition, drinking water and the presence or not of epidemic goitre, it is shown here that limestone soils are characterized by deep waters, rich in iodine and by the absence of epidemic goitre. Soils not made of limestone have superficial waters, poor in iodine. It is concluded that the geological factor plays an important role in the development of epidemic goitre.
    • Από τη συσχέτιση της γεωλογικής συστάσεως του εδάφους και του πόσιμου ύδατος προς την ύπαρξη η μη ενδημικής βρογχοκήλης, αποδείχθηκε ότι τα ασβεστολιθικά εδάφη χαρακτηρίζονται πλούσια σε ιώδιο ενώ τα μη ασβεστολιθικά πτωχά. Συμπεραίνεται ότιο γεωγραφικός παράγων ασκεί σημαντικό ρόλο επί της γενέσεως της ενδημικής βρογχοκήλης.