ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ "ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ"

KNOWLEDGE AND EXPLANATION OF THE "PETROGRAPHIC PREFECTURE OF THE DODECANESE" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Δάβη Ελευθερία | Burri Conrad
  5. 1968
  6. 175-181
    • The petrochemistry of the areas of the Dodecanese is examined extensively. Mainly, the rhyolithic lavas are studied as well their positions.
    • Διερευνάται εκτενέστερα η πετροχημεία των περιοχών της Δωδεκανήσου και μελετώνται κυρίως οι ρυολιθικές λαβές και οι θέσεις αυτών.