ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΚ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ

RESEARCHES ON THE TOXICITY OF THE DIPHTHERITIC BACTERIA ISOLATED FROM PEOPLE WHO BELONG TO THE ENVIRONMENT OF PATIENTS WHO SUFFER FROM DIPTHERIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αλιβιζάτος Γ Π
  5. 1942
  6. 192-198
    • The study deals with the environment of the patients who suffer from diphtheria, in order to find the percentage of healthy germ-carriers and that of those who carry toxigone bacteria of diphtheria. It was proved that in the environment of those who suffer from diphtheria there is a great number of germ-carriers, mainly between the children. Finally, it was found that the greatest part of the isolated bacteria are non-toxic.
    • Στο παρόν άρθρο ερευνάται το περιβάλλον των ασθενών που πάσχουν από διφθερίτιδα, προκειμένου να ανευρεθεί το ποσοστό των υγιών μικροβιοφόρων και των εξ αυτών φερόντων τοξιγόνα βακτηρίδια διφθερίτιδος. Αποδεικνύεται ότι στο περιβάλλον των πασχόντων από διφθερίτιδα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μικροβιοφόρων, κυρίως μεταξύ των παιδιών, αλλά και ότι το μεγαλύτερο μέρος των απομονωμένων βακτηριδίων είναι ατοξικά.