ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΤΩ ΟΡΡΩ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΙΔΗΜΑΤΙΚΗΝ ΝΟΣΟΝ ΕΞ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

RESEARCH ON THE RANGES OF THE DIMENSION INTO BLOOD'S SERUM DURING THE SWELLING DISEASE CAUSED BY MALNUTRITION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Τζώνης Κ. | Petzetakis Michael
  5. 1942
  6. 150-153
    • The present study presents the nutritional problem of the malnutrition of some people, who are fed almost exclusively on starchy foods and carbohydrates and as a natural consequence is generated one compensatory function of the organism.
    • Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το διατροφικό πρόβλημα του υποσιτισμού ορισμένων ανθρώπων, τα οποία τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με αμυλούχους και υδατανθρακούχους τροφές και ως αποτέλεσμα επέρχεται μία αντισταθμιστική λειτουργία του οργανισμού.